Batolárium

Pre náš prvý článok sme sa rozhodli načrieť do vôd divadla pre najmenších. Preto sme oslovili doc. Mgr. art. et Mgr. Barboru Krajč Zamiškovú, ArtD., vysokoškolskú pedagogičku, teatrologičku, bábkoherečku a kultúrno-výchovnú pracovníčku knižnice pre deti. Svojím odborným očkom spísala do článku všetko, čo potrebujete vedieť o batoláriách.
Príjemné čítanie!

V článku sa dozviete:

  • čo je batolárium 
  • ako vzniklo batolárium
  • ktoré divadlá a zoskupenia na Slovensku batoláriá hrávajú
  • aká je dôležitosť batolárií pre vývin dieťaťa

Foto: Viktor Vrábel

Termín batolárium je slovenským variantom anglického pomenovania Theatre for Very Young. Slovo je vytvorené z dvoch východiskových tém – batoľa (percipient) a laboratórium (spôsob tvorby a hrania). Termín označuje detskú hru pre deti od jedného roka (niektoré divadlá uvádzajú 10 mesiacov) do štyroch rokov s divadelnými postupmi a prvkami realizovanú v priestoroch profesionálneho divadla. Detský divák sa v hre stáva spolutvorcom akcií, herec je sprievodca hrou. Dôraz sa kladie na pokojnú atmosféru, nežný herecký prejav, flexibilitu, vizuálnu, zvukovú (živá hudba) a haptickú (hmatovú, dotykovú) stránku inscenácie. Potláča sa dej, slová. Do popredia sa dostávajú samostatne stojace obrazy, ktoré rozvíjajú detskú tvorivosť, fantáziu, socializáciu, prežívanie. Pracuje sa s materiálom, často predmetmi, ktoré dieťa pozná. Po cca 20-30 minútovom predstavení nasleduje herňa s použitým materiálom. Do spontánnej hry sa zapájajú herci.

Prvé predstavenie určené tejto vekovej kategórii sa uskutočnilo v roku 1987 v boloňskom divadle La Baracca – Testoni Ragazzi. Malo názov Voda a vytvorili ho Roberto a Valeria Frabetti. Trvalo 15-20 minút, bolo vizuálne pútavé a charakterizovalo ho minimum slov a pokojná atmosféra. Príbeh bol o kvapke, ktorá utiekla z vodovodného kohútika, aby spoznala svet. Hneď v tom istom roku začalo divadlo spolupracovať s materskými školami, vytvorili projekt Divadlo a materská škola. V roku 2005 La Baracca vytvorilo program Small Size. Organizujú festivaly, kurzy, tematické workshopy a podporujú vznik inscenácií pre najmenších. Najvýznamnejším projektom sa stal festival Visions of Culture, Vision of Theatre – Festival of culture and theatre for early childhood.

V 1987 vznikla tiež inscenácia pre najmenších Pokojný vták, ktorú vytvorila Joëlle Rouland vo Francúzsku. 

Neskôr začali vznikať inscenácie pre batoľatá po celom svete. Medzi najznámejšie divadlá, ktoré sa zaujímajú o tento divadelný žáner, patria: Helios Theater (Nemecko), Théâtre de la Guimbarde (Belgicko), Toihaus Theater (Rakúsko), Polka Theatre (Anglicko), Starcatchers (Škótsko), Teatr Atofri (Poľsko), Windmill Theatre (Austrália), Ion Creangă (Rumunsko), Lutkovno Gledališče Ljubljana (Slovinsko), Kolibri Bábszínhász (Maďarsko), Da.te danza (Španielsko), Naivní divadlo Liberec a Divadlo Minor (Česká republika).

Na Slovensku sa tomuto žánru programovo venuje Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici, ktoré vytvorilo 5 batolárií (Batolárium, Akvabatolárium, Farbatolárium, Čiarkolárium, Hmatuláci). Práve na pôde tohto divadla vznikol aj používaný termín BATOLÁRIUM, ktorý sa začal v slovenskom divadelnom priestore bežne používať. V Starom divadle Karola Spišáka v Nitre vznikli 2 batoláriá (Hop, Najmenší cirkus).

Nezávislé skupiny neobchádzajú divadlo pre najmenších – v repertoári ho majú divadlá Odivo (Aero), Divadlo Mao (Baran-baran-buc!), Divadlo Fí (Dúha, Koralový svet, Lúka), Féder Teáter (LiLi), Divadlo TUŠ (Žabiatko).

Svet batoliat neobchádzajú ani filharmónie, opery, múzeá, ktoré pre nich po celom svete pripravujú podujatia. Psychológovia veľmi odporúčajú rodičom s deťmi návštevu týchto programov. Malý diváčik si hoci nezapamätá obsah ani výpravu, ale pocit zdieľania času s rodičmi alebo sprevádzajúcou osobou. Do budúcnosti mu to prinesie pozitívny postoj k umeniu, kultúre a bude ho to ťahať do sveta fantázie. Už neplatí, že dieťa do divadla príde až v škôlkarskom veku. Treba však dobre čítať propagačné texty divadiel, kde na základe konzultácií so psychológmi odporúčajú vek diváka. Toto číslo tam má svoje opodstatnenie. Ak totiž rodič, učiteľ precení alebo podcení svoje dieťa, môže to mať veľmi negatívny účinok. Buď sa divák bude nudiť alebo predkladané dielo nepochopí, alebo ho to dokonca nepríjemne naladí na ďalšiu návštevu kultúrnej inštitúcie. Platí to aj pre batoláriá. Niektoré sú určené pre batoľatá od pol roka, iné zas až od 15 mesiacov. Tvorcovia vyberajú prostriedky, ktoré daný vek vie pochopiť, prijať a pracovať s impulzmi.

Ako tvorkyňa, teatrologička, ale hlavne mama odporúčam rodičom návštevu batolárií. Pripravte sa však na spontánnu reakciu vášho dieťatka, ktorá Vás môže prekvapiť. Stále majte na pamäti, že je to prínosnejšie zdieľanie spoločného času ako návšteva nákupného centra. Dávate mu základ vkusu a estetického vnímania sveta.

Zo spomenutých batolárií pre Vás Mimo s našou hosťkou odporúčajú:

Aero | Odivo

Akvabatolárium | Bábkové divadlo na Rázcestí

Hop | Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Baran-baran-buc! | Divadlo Mao

Lúka | Divadlo Fí

LiLi | Féder Teáter

Žabiatko | Divadlo TUŠ

#divadlo, #batolárium, #batoľa, #deti, #jeden rok, #dva roky, #tri roky, #štyri roky, #Krajč Zamišková

<– Začíname

Berte deti do divadla! –>

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *