BIBIANA | Medzinárodný dom umenia pre deti

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, je kultúrna inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou. Vznikla v roku 1987 ako partner svetoznámeho podujatia s dlhoročnou tradíciou Bienále ilustrácií Bratislava. Spočiatku sa úzko špecializovala ako galerijná ustanovizeň, ktorá podporovala rozvoj úrovne ilustračnej knižnej tvorby pre deti a skvalitňovanie detskej literatúry doma aj v zahraničí. Neskôr sa začali rozširovať možnosti pre rozvíjanie a šírenie umeleckej tvorby pre deti v bohatom spektre druhov a žánrov. Vznikol priestor pre porovnávanie výsledkov domácej tvorby a jej teoretickej reflexie v medzinárodných súvislostiach.

BIBIANA sa orientuje na umeleckú tvorbu určenú všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže, ktorej rozvoj aktívne podporuje. Sprístupňuje deťom umenie netradičnými, experimentálnymi formami práce. Do nových kontextov spája dostupné informácie, poznatky a skúsenosti a modernými spôsobmi, ktorým dieťa rozumie, s ním komunikuje. Túto zmenu v prístupe si vyžiadal vysoký stupeň poznania, obrovské množstvo informácií, ktoré má dnešné dieťa v premedializovanom svete a ktoré, paradoxne, môže ochudobniť jeho duševný obzor.

Adresátom diania a partnerom v dialógu v BIBIANE sú všetky deti bez ohľadu na vek, národnosť, vierovyznanie, sociálne a etnické postavenie, deti zdravé i handicapované. Pri tvorbe programových plánov sa prihliada na potreby všetkých detí. Prejavuje sa to i pri všetkých široko koncipovaných aktivitách.

Zároveň je súčasťou BIBIANY aj Bienále ilustrácií, Bienále animácieCentrum čítania a knižnica.

Bibiana: výstavy a program.

Bibianu odporučila ilustrátorka Hedviga M. Gutierrez v článku Nech si dieťa vyberie knihu, po ktorej túži | rozhovor.

Zdroj: https://www.bibiana.sk/sk/informacie-pre-navstevnikov/o-bibiane

#deti #Bratislava #všetky vekové kategórie #bienále ilustrácie #bienále animácie #výtvarné umenie #workshop #výstava #podujatia #bibiana #program #ilustrácia #dom umenia #knižnica #centrum čítania #interaktívna výstava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *