Zlatá Priadka – Šaľa | divadelná prehliadka

Zlatá priadka je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a zároveň vrcholné stretnutie súborov a sólistov vo všetkých druhoch a žánroch divadla hraného deťmi – činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového, pantomimického a dramatickej hry detí. Zlatá priadka sa ako celoštátna súťaž uskutočňuje od roku 1971 najprv pod názvom Detská divadelná Trnava (1971 – 1974), potom Detská divadelná Šaľa (1975 – 1995) a od roku 1996 Zlatá priadka – Šaľa. Pokračovať v čítaní: Zlatá Priadka – Šaľa | divadelná prehliadka

Dramatická výchova je priestor, kde si dieťa prostredníctvom postojov, názorov, zážitku, nanečisto ohmatáva svet a svoje miesto v ňom

Koncom mája sme sa zúčastnili na pár hodín celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali. V rámci diskusie sme sa zúčastnili veľmi príjemnej a osožnej diskusie na tému potreby výchovnej dramatiky pre deti a mládež. Diskusia prebiehala medzi moderátorkou, pedagógmi dramatickej výchovy, etablovanými absolventmi dramatickej výchovy a účastníkmi diskusie. Pozorovania z diskusie boli pre nás natoľko podstatné, že sme sa prostredníctvom troch respondentiek rozhodli formou otázok zistiť, aká dôležitá je výchovná dramatika v tvorivom živote jedinca. ZUŠky otvárajú svoje brány už na začiatku septembra a my ako absolventky ZUŠiek môžeme túto voľbu len odporúčať! Pokračovať v čítaní: Dramatická výchova je priestor, kde si dieťa prostredníctvom postojov, názorov, zážitku, nanečisto ohmatáva svet a svoje miesto v ňom