ISSN 2730-0587 

kulturapredeti.sk vychádza od roku 2022 v mesačnej periodicite.

ISSN 2730-0587 

Vydavateľ:
Š.E.M. 
Obchodná 555/29, 811 06 Bratislava

Nakladateľ:
NOACHO production s.r.o.