Dramatická výchova je priestor, kde si dieťa prostredníctvom postojov, názorov, zážitku, nanečisto ohmatáva svet a svoje miesto v ňom

Koncom mája sme sa zúčastnili celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali. Počas prehliadky vznikol priestor pre veľmi príjemnú a osožnú diskusiu na tému potreby výchovnej dramatiky pre deti a mládež. Diskusia prebiehala medzi moderátorkou, pedagógmi dramatickej výchovy, etablovanými absolventmi dramatickej výchovy a účastníkmi diskusie. Pozorovania z diskusie boli pre nás natoľko podstatné, že sme sa prostredníctvom troch odborníčok rozhodli formou otázok zistiť, aká dôležitá je výchovná dramatika v tvorivom živote jedinca. ZUŠky otvárajú svoje brány už na začiatku septembra, niektoré aj s dodatočnými prijímacími pohovormi a my ako absolventky „ZUŠiek a dramaťákov“ môžeme túto voľbu len odporúčať!

V článku sa dozviete:

  • V čom podľa našich respondentiek spočíva dôležitosť dramatickej výchovy a čo prináša deťom?
  • Aké vlastnosti má dobrá detská kniha, film, pieseň, inscenácia?
  • Čo dnešné deti potrebujú?
  • Či vnímajú zo svojej praxe rozdiely na deťoch, ktoré navštevujú literárno-dramatický odbor (LDO), prípadne ich posun?
  • Tipy čo pozerať, čítať, zažiť, vyskúšať.

1. V čom podľa Vás spočíva dôležitosť dramatickej výchovy a čo to prináša deťom?

Dramatická výchova je priestor, kde si dieťa prostredníctvom postojov, názorov, zážitku, nanečisto ohmatáva svet a svoje miesto v ňom. Má príležitosť pod bezpečným dohľadom pedagóga vstupovať často aj do náročnejších situácií, do dialógov, konfrontácií a môže v nich autenticky reagovať, ponúkať riešenie problémov. Učí sa ako spracovávať emócie, ako tlmočiť svoje názory, postoje, túžby, sklamania, učí sa sformulovať svoje pocity a zrozumiteľne ich vyjadriť obrazom, akciou alebo slovom. Zároveň sa učí tvorivému princípu, kreativite vo vyjadrovaní, každé dieťa má priestor byť originálnym, osobitým, autentickým. Učí sa nebáť byť samým sebou, učí sa tolerancii, rešpektu voči ostatným, ale zároveň aj zdravému sebavedomiu. Je to priestor, kde rozvíja nielen svoju fantáziu a obrazotvornosť, ale kultivuje reč, rozširuje slovnú zásobu, pracuje s analýzou a podnecuje svoje logické uvažovanie.
Tvorivá dramatika deťom prináša zážitok z tvorivého hľadania, z prežívania modelových situácií, poskytuje priestor na vysporiadanie sa s vlastnými traumami, bolesťami, úzkosťami, s pocitom strachu, či obavami zo zlyhania.

2. Aké vlastnosti má podľa Vás dobrá detská kniha/film/pieseň/inscenácia?

Predovšetkým by nemala poúčať, čo si dieťa má myslieť o téme, príbehu a o postavách v ňom. Nemala by byť naivná, zjednodušujúca problém z nejakej ohľaduplnosti voči veku dieťaťa. Dieťa dokáže už v malom veku chápať, že svet je zložitejší a nemôžeme ho zúžiť iba do dvoch princípov: dobro a zlo. Dobrá kniha by mala ponúknuť dieťaťu možnosť rozumieť príbehu, konaniu postáv, možnosť uvažovať o téme, ktorú prostredníctvom príbehu kniha rozvíja. Mala by sa ho dotknúť v emocionálnej i v racionálnej rovine.

3. Čo dnešné deti podľa Vás potrebujú? 

Ochotu a záujem si ich vypočuť, mať na nich čas, snažiť sa porozumieť ich názorom, postojom, potrebám, ich neistotám a pocitom pochybností. Potrebujú cítiť, že im dôverujeme, že si uvedomujeme, čím prechádzajú. Potrebujú porozumenie pre ich omyly a zlyhania, potrebujú vedieť, že stojíme pri nich, že sú pre nás najcennejším zmyslom života. 

4. Vnímate zo svojej praxe rozdiely na deťoch, ktoré navštevujú LDO, prípadne ich posun?

Áno, často vidíme, ako dieťa ožije, získa sebavedomie, prekoná strach z trémy, strach z neprijatia, dokáže sformulovať názor, vyjadriť sa k téme bez zovšeobecnení, naopak, prináša do diskusie svoj osobitý názor a skúsenosť k problému. Vie sa konfrontovať s opačným názorom, dokáže vecne argumentovať, dokáže prijať konštruktívnu kritiku, viac si verí, viac využíva tvorivosť v každej oblasti svojej činnosti.

5. Môžete nám odporučiť tip na knihu/film/interpreta/inscenáciu/výstavu/akciu pre detského alebo mladého diváka?

Kniha: Vivaldi | Helge Torvund
Inscenácia: Zlodejka kníh | Nové divadlo Nitra

Inscenácia Šťastie je líška, DDS Ženy, ZUŠ J. Rosinského v Nitre získala Strieborné pásmo na divadelnej prehliadke Zlatá priadka – Šaľa. Foto: Roman Artim

1. V čom podľa Vás spočíva dôležitosť dramatickej výchovy a čo to prináša deťom?

Pravdepodobne mnohí odpovedia na túto otázku veľmi podobne – vďaka dramatickej výchove môžu deti zažiť, precítiť a (čiastočne) aj pochopiť mnohé životné situácie „nanečisto“ a v prostredí, ktoré je bezpečné a prajné. Navyše sú obklopené rovesníkmi, s ktorými komunikujú omnoho otvorenejšie a úprimnejšie, než je v detských kolektívoch bežné. A s veľkou pravdepodobnosťou mnohé deti nájdu v dospelom vedúcom/učiteľovi blízkeho človeka (niekedy priam dôverníka), ktorý dokáže načúvať bez mentorovania, pozná silu tajomstva a ak sa dá a je to potrebné, poskytne pomocnú ruku.

2. Aké vlastnosti má podľa Vás dobrá detská kniha/film/pieseň/inscenácia?

Prináša impulzy na premýšľanie a rozhovory medzi deťmi, ale aj dospelými, je svojím spôsobom „krásna“ (kvalitne pracuje so slovom, hudobnými motívmi, obrazom), nedáva odpovede, ale provokuje k otázkam, podnecuje prijímateľa k „pátraniu“ v sebe i okolitom svete a to nielen u detí, ale aj dospelých.
Pozn.: Stále som čitateľkou detských kníh a filmovou i divadelnou diváčkou diel určených deťom a stále s nadšením objavujem odkazy určené deťom, ale aj nám dospelým. A bavím sa. A mám radosť (často)…
V hudobnej produkcii pre deti sa príliš neorientujem, akosi ku mne tá pravá neprichádza (správnejšie – programovo je nevyhľadávam).

3. Čo dnešné deti podľa Vás potrebujú?

Rozprávať sa a hlavne byť vypočuté.
Zdieľať každodennosť s deťmi, ale aj s blízkymi dospelými.
Nezatvárať sa do svojich svetov, z ktorých bývajú úniky niekedy dosť bolestné.
Svet umenia je v tomto ohľade stále akosi na okraji, pretože školstvo orientované na výkon stále podceňuje umelecké vzdelávanie. Mnohí rodičia nesmerujú svoje deti k súžitiu s umením, pretože buď pre nich nie je umenie priorita, alebo nevedia, v čom môže byť pre ich životy svet umenia obohacujúci.

4. Vnímate zo svojej praxe rozdiely na deťoch, ktoré navštevujú LDO, prípadne ich posun?

LDO je pre mnohých rodičov (a niekedy aj kolegov zo školského prostredia) zvláštny odbor, ktorý slúži na „exhibíciu extrovertných jedincov“. Pravdepodobnosť, že vznikne a udrží sa takáto skupina „dramaťákov“ je blízka nule. Skupiny v LDO sú stretnutím najrozmanitejších typov, pováh, charakterov a ambícií – práve takáto zmes odlišností ponúka skvelý priestor na chápanie osobitostí a „nedokonalostí“, na prijatie iného človeka i sebaprijatie. Pravdepodobne všetci, ktorých sa LDO v živote „dotklo“, zažili istý posun. Škála zmien je obrovská a veľmi individuálna – od posilnenia sebadôvery a prezentačných zručností u introvertov, až po prácu s pokorou v mene kolektívnej vízie u egocentrikov…

5. Môžete nám odporučiť tip na knihu/film/interpreta/inscenáciu/výstavu/akciu pre detského alebo mladého diváka?

Film: Mimi (She – Hero) | r. Mira Fornay, 2023

Knihy:
Řeka | Rosa Liksom
Jefferson | Jean-Claude Mourlevat

Podujatie: Festival Atmosféra

Inscenácia Nuly a jednotky, DS Trma-vrma, Spojená škola, Letná ul. ZUŠ, Poprad získala Cenu primátora mesta Šaľa na návrh detskej poroty a Zlaté pásmo na divadelnej prehliadke Zlatá priadka – Šaľa. Foto: Roman Artim

1. V čom podľa Vás spočíva dôležitosť dramatickej výchovy a čo to prináša deťom?

Hra je súčasťou nášho života od narodenia až po smrť. Prirodzenosť homo ludens je v nás, či sa nám to páči, alebo nie. Vďaka hre spoznávame, učíme sa, vnímame, uchovávame si v pamäti, cvičíme zmysly, rozvíjame fantáziu, poznávame emócie a ich úlohu v našom živote. Vždy sa „hráme na niečo“ aj keď si myslíme, že sa nehráme. Keď už však hovoríme o „dramatickej výchove“, tento pojem zaváňa pre nezainteresovaných niečím, čo súvisí iba s divadlom, potrebou mať vlohy/predpoklady/talent. A pritom to tak vôbec nie je. Potom je tu pojem „tvorivá dramatika“, ktorý tiež strháva k javisku, kostýmom a scénografii. Problematickým pri týchto pojmoch je to, že hra, z ktorej vychádza aj dramatická výchova, aj tvorivá dramatika, sa obšmieta okolo „dramatického.“ Ak by sme zostali len pri hre, bolo by to všetkým jasnejšie, veď život je hra a hra je život. Preto dôležitosť dramatickej výchovy je nevyhnutná a netreba sa jej báť len preto, že má príponu „dramatická“. Pomocou nej sa učíme žiť si svoj život nanečisto. Deťom prináša poznanie – kto sú, kam chcú ísť a aký je zmysel ich života, ktorý neustále hľadáme. Dramatická výchova by podľa mňa mala byť povinným predmetom na základných školách, pretože zabúdame, že emočná inteligencia z nás robí tých, kým sme voči sebe a druhým. Nie tangens a kotangens so syntaxom.

2. Aké vlastnosti má podľa Vás dobrá detská kniha/film/pieseň/inscenácia?

Vlastnosti? Predstavujem si teraz detskú knihu ako poľudštenú postavu, ktorá na mňa žmurká, kýva mi a zároveň sa škriabe na jednotlivých stranách. Krásna predstava. Budem ju volať „Obrázka Stránková“. Jej vlastnosti sú: neklame deťom na svojich stránkach, používa slová, ktorým deti rozumejú, neprikazuje, nebije, netrestá, je ich kamoška a vie ich vypočuť. Také isté vlastnosti by mohli mať aj „Tercia Spevavá“ a  „Storka Javisková.“

3. Čo dnešné deti podľa Vás potrebujú?

Byť P O Č U T É !!!

4. Vnímate zo svojej praxe rozdiely na deťoch, ktoré navštevujú LDO, prípadne ich posun?

Samozrejme. Vďaka skvelému vedeniu učiteľov z LDO sa naučili žiť si svoj život nanečisto v mnohých variantoch, ale najmä si ho prežili, nerozprávali sa o tom len na „triednickej“. Zlepšila sa im komunikácia, vyjadrovanie, nachádzajú rýchlejšie zmysel svojho bytia, ich predstavivosť má neuveriteľné rozmery, vedia sa rýchlejšie adaptovať, pracovať so svojou vnútornou silou, vedia mať svoj názor a buduje sa im kritické myslenie a postoj. Čiže vedia efektívnejšie riešiť konflikty, byť nápadití na všeobecno – vzdelávacích predmetoch, empatickí voči sebe a okoliu, majú zdravé sebavedomie a učia sa mať radi/rady seba a ostatných, a mnoho ďalšieho.

5. Môžete nám odporučiť tip na knihu/film/interpreta/inscenáciu/výstavu/akciu pre detského alebo mladého diváka?

Knihy: 
Vojna, ktorá zmenila Rondo | Romana Romanyšyn a Andrij Lesiv
O tomto sa človek rozpráva len s králikmi | Anna Höglundová
O Duške a Luške | Kristína Tormová
Chlapec, ktorý patril moru | Denis Thériault
Cesta za hranice | Francesca Sanna
Knižka o pocitoch | Amanda McCardie
Veľká kniha super schopností | Susanna Isern
Kto je Wilhelm? | Constance Orbeck-Nilssen
Dievčatko Momo a stratený čas | Michael Ende
John Boyne | spisovateľ
Tom Gates | Liz Pichon

Filmy:
Pixar Animation Studios | animované filmy
Jumanji | film, 1995
Mary a Max | animovaný film, 2009
Tim Burton | filmový režisér
Klaus | animovaný film, 2019
Websterovci | animovaný seriál, 2017, animovaný film, 2022
Mimi a Líza | animovaný seriál, 2011

Inscenácie:
Zlatá Priadka – Šaľa | divadelná prehliadka
Divadlo Piki | bábkové divadlo
ZUŠ J. Rosinského v Nitre | inscenácie, ktoré vznikli na pôde školy
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici | inscenácie pre detského diváka
Pom pomové rozprávky | Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Výstavy/akcie:
BIBIANA | Medzinárodný dom umenia pre deti
Vydrovo | Lesnícky skanzen
Galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine | Hra na detektíva v Galérii

Inscenácia Úschovňa, DDS Bodka, ZUŠ Veľký Krtíš získala Hlavnú cenu a Zlaté pásmo na divadelnej prehliadke Zlatá priadka – Šaľa. Foto: Roman Artim

#dramatika #dramatickávýchova #tvorivádramatika #tvorivosť #deti #mládež #LDO #ZUŠ #maricašišková #alenaváradyová #katarínamišíkováhitzingerová #zlatápriadkašaľa #zlatápriadka #divadlo #čočítať #čopozerať #čozažiť

<– Predchádzajúci článok: Deťom sa oplatí kódovať kvalitné knihy, hudbu či filmy…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *