Dramatická výchova je priestor, kde si dieťa prostredníctvom postojov, názorov, zážitku, nanečisto ohmatáva svet a svoje miesto v ňom

Koncom mája sme sa zúčastnili na pár hodín celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali. V rámci diskusie sme sa zúčastnili veľmi príjemnej a osožnej diskusie na tému potreby výchovnej dramatiky pre deti a mládež. Diskusia prebiehala medzi moderátorkou, pedagógmi dramatickej výchovy, etablovanými absolventmi dramatickej výchovy a účastníkmi diskusie. Pozorovania z diskusie boli pre nás natoľko podstatné, že sme sa prostredníctvom troch respondentiek rozhodli formou otázok zistiť, aká dôležitá je výchovná dramatika v tvorivom živote jedinca. ZUŠky otvárajú svoje brány už na začiatku septembra a my ako absolventky ZUŠiek môžeme túto voľbu len odporúčať! Pokračovať v čítaní: Dramatická výchova je priestor, kde si dieťa prostredníctvom postojov, názorov, zážitku, nanečisto ohmatáva svet a svoje miesto v ňom