Časopis Slniečko

Najstarší slovenský umelecký mesačník pre deti

Prvé číslo Slniečka vyšlo v roku 1927 v Matici slovenskej v Martine. Ako mesačník vychádzalo od školského roku 1927/28 do školského roku 1949/50 s prestávkou v školskom roku 1944/45. Od obnovenia v roku 1969 vychádza dodnes.

Časopis je určený žiakom 1.-5. ročníka základných škôl.
Jeho základným cieľom je formovať estetické a mravné vedomie dieťaťa a súčasne stimulovať progresívne trendy vo vývine pôvodnej beletristickej tvorby pre deti.
Obsahová náplň časopisu je zameraná na prezentáciu kvalitnej literárnej produkcie a umeleckej ilustrácie pre deti. Svoje tradičné zastúpenie v skladbe časopisu má autorská a ľudová rozprávka, povesť, poézia, kreslený seriál, literárne doplňovačky a čítanie pre najmenších v intenciách charakteristiky Slniečka ako rodinného detského časopisu.

Časopis odporučila ilustrátorka Hedviga M. Gutierrez v článku Nech si dieťa vyberie knihu, po ktorej túži | rozhovor a tiež Martina Pavlikánová z BIBIANY v článku Mimo na cestách: Bienále ilustrácií Bratislava 2023.

zdroj: https://www.litcentrum.sk/casopis/slniecko

zdroj: https://hedvigagutierrez.sk
zdroj: https://www.litcentrum.sk/vydanie-casopisu/slniecko-72021

#časopis #slniečko #deti #čo čítať #umelecký časopis

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *